Tuesday, February 03, 2015

ב"ה

ללמוד תורה לשמה

מה זה תלמוד תורה לשמה? על יהודי לעדת בדיוק מהו תלמוד תורה לשמה.

בעצם ובאמת, כל יהודי כבר לומד תורה לשמה. השאלה היא: עד כמה אנו מודעים לכך ומבינים את חשיבות הדבר?

תלמוד תורה הוא ראשית כל ללמוד חומש והתנ"ך – יום יום ובכל מאדנו. שום לימודים לא באים במקום ללמד תורת משה ונ"ך. תורה משה ונ"ך הם העוגן שלנו בעולם זה.

הבה, בע"ה יתברך ללמוד מהו תלמוד תורה לשמה.

המילה 'ללמוד' כתובה בעברית נכונה בלי האות ו, כך: ללמד. כאשר אנו מתעסקים בגימטריות, זה חיוני לשמור את הכתיב הנכון כדי לא לשבש את החשבונות. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.


כאשר אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית. אם וכאשר אתכוון לערך של האות הרגילה, אכתוב את האות הרגילה, אפילו בסוף תיבה. כדי להגיע לרמות הגבוהות של גימטריות, אנו חייבים להביא את הערכים של האותיות הסופיות בחשבון.

ללמד = 104 = דק = קד  = לעד = דוד נולד

= מוליד דוד = יודע דוד = אוהב נולד = מוליד אוהב

= אוהב יודע = והאב מוליד = ודוד מול האב

עלינו לדעת כי הפרושים של המילה ללמוד הם: לדייק, להדליק את קד מנורת הנשמה והלימודים הם לעד. דע זאת! לימודיך לעד. ללמוד תורה זה להוליד את דוד – ממש, לא כאילו. דוד נולד באופן מתמיד כאשר אנו לומדים תורה לשמה.  היהודי הלומד תורה הוא הזכר המפרה את הנקבה של היקום. הוא המוליד והנולד! הבינו זאת! תולידו באהבה ובמודעות! תהיו אבות טובים! כל הבריאה תלויה בכוונות לבך כשאתה לומד תורה. תלמוד תורה הוא ההולדה של העולם.

כמו כן:

ללמד = 104 = עולם שמחה בלבי

= 1103 = 104 = ילד עולם שמחה

= עולם שמחה לדודפירוש ללמוד תורה לשמה הוא לברוא ולגלות עולם שמחה לבננו – לדוד, שהוא כל ילד.

תורה = 611 = אתה גבר = את הרה = את עצמי

התורה, רבותי, היא העצמי של האומה. הוא מה שאנו באמת. ועלינו להכיר את עצמנו, לדעת את עמקי יופיינו. לכן, אנו לומדים תורה.

התורה =616 = יום = דורות = יותר

= שישו = שושי

כשאנו לומדים תורה אנו בוראים את היום ואת  הדורות הבאים. הבה נעשה זאת בששון!

ללמד תורה = 715 = הקים = הקדום

= ללמד את עצמי

= את עצמי לעד

= תורה עולם שמחה בלבי

= 1714 = 714 = קרן עולם הבא

= עלץ עולם הבא
= עלץ דין
= עלץ שחרור

= מוליד דוד את עצמי

= יודע דוד את עצמי

= נולד דוד את עצמי
= יודע אוהב את עצמי


אנא, תסתכלו עמוק בחילופים הנ"ל ותראו את האמת אודות דוד המלך. ועלינו לדעת כי זה חשוב אד מאד לאהוב את עצמנו לאהבה בריאה. אנו לומדים לאהוב את עצמנו באופן טהור ונדיב רק מתלמוד תורה לשמה. רק כשאנו אוהבים את עצמנו בטהרה אנו יכולים לעשות את מצוות עשה: ואהבת לרעך כמוך.

לשמה = 375 = שלמה = למשה

= יהיה משה = הספר יהיה

= עשה = מה שיהיה

משה = 345 = הספר

= ילדים לומדים = 1344 = 345


כאשר אנו לומדים תורה לשמה, אנו בונים את מקדש שלמה (דהיינו, מה שיהיה). ממילא אנחנו עושים זאת – אם ביודעין אם לא ביודעין. עלינו לדעת כי אנו בונים את  העולם ולדעת זאת במלוא הכוונה – כוונה טהורה מלאה אהבה ורצון טוב לכל הבריאה.

הבונה את מקדש שלמה (מה שיהיה) ביודעין הוא נביא.

בונה = 63 = נביא = הכל בו

הבונה את מקדש שלמה ביודעין היא אם כל חי.

הבונה = 68 = נביאה = כל חי = כל בהוה

כן, בנות ישראל חייבות ללמוד תורה!

וַיֹּאמֶר לוֹ מֹשֶׁה, הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי; וּמִי יִתֵּן כָּל-עַם יְהוָה, נְבִיאִים--כִּי-יִתֵּן יְהוָה אֶת-רוּחוֹ, עֲלֵיהֶם
.-

במדבר א"י: כ"ט


המבקשים לעכב את הגאולה יודעים כי הם יכולים לעשות זאת אך ורק אם הם מסיחים את דעתם התלמידים בישיבות. הם מובילים אותם בדרכים לא נכונות וכל היקום מעוות כתוצאה. כל המציאות מבולבלת כשלבבות התלמידים מבולבלים. לצערי, יש ראשי ישיבה העובדים עבור אינטרסים הלא מבקשים את טובת היהודים והבריאה. יש לברוח מרב הלא דורש מתלמידיו ללמוד תנ"ך בכל מאודם יום יום. או הוא אינו מודע לחשיבות הדבר, ולכן הוא לא ראוי ללמד, או יש לו איזה אינטרס לא טהור. בכל מקרה – ברחו ממנו – ומהר! רב אמתי בעל לב טהור ונבון מעודד את תלמידיו ללמוד תנ"ך יום-יום ובמלוא המרץ!כל יהודי המבקש ללמוד לאהוב בכל מאודו, להיות נאמן ומהימן לעם הויה, ולשמוח ולשמח מקבל סיוע וחיזוקים משמים מיד.

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לִיהוֹשֻׁעַ, וַיֹּאמֶר אֵלָיו לְעֵינֵי כָל-יִשְׂרָאֵל חֲזַק וֶאֱמָץ--כִּי אַתָּה תָּבוֹא אֶת-הָעָם הַזֶּה, אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם; וְאַתָּה, תַּנְחִילֶנָּה אוֹתָם
.


משה ליהושע = ישועה שלמה

רק עלינו לחזור אל לבבותינו כפי שהם היו בילדותנו! הגאולה היא להיות יהודי בעל שכל של זקן ולב של ילד ! ואז נחיה בגוף מתאים לחיי הנצח.