Monday, March 16, 2015

ב"ה

צפת עיה"ק

צפת = 570 = מלך = לי לך = עתק = לב נפתח = פתח כל לב

עיר הקדש = 689 = עיר אבות = יער אבות
= גופם = טפם = להזכיר אותי
= כל בית זכר = כל בית ברכה
= כל דורי אבותי

צפת עיר הקדש = 1259 = 260
= כל דור = כל ענפי = הרנה = הנהר
= פתח כל לב גופם = נפתח לב גופם
= לי לך כל דורי אבותי

Sunday, February 22, 2015

REVOLUTIONARY COMPASSION

I've been a Revolutionary all my life. As a Child I couldn't stand injustice or even lesser unfairness of any kind. Seeing injustice and unfairness would drive me wild with outrage. I began to read subversive literature was I was all of ten years old.

By the time I was a young adult, being a Rebel was who I was. It was the part of me I took the most pride in. It was an expression of my courage. I was also kind of glamoured by the thought of being thought of as a bad ass.

For decades, I waited hopefully for people to wake up en masse and become Rebels, as I was. I was sure that would bring about The Revolution. And then it happened.  People began to wake from the coma of unknowing and the lethargy of apathy. "The Truth Movement" came into being. Video after video was made exposing corruption. People began to demonstrate en masse. I was filled with Hope. The Revolution would come about at last!

So, when I saw that rebellion was not having the desired effect, I was not only dismayed; I felt my Identity shaken to the core. All my Hopes were dashed as I saw businesspeople and politicians digging their heels in and keeping the rebellion at bay. I saw the desire to Revolution easily recuperated into something trendy and ineffectual. I saw that the "truth movement" was nothing more than an expression of latent anti-Semitism as exemplified in the "Occupy" movement, the name of which was a pot shot at Israel and I saw that the irony of the fact that they were already occupying "New York" and "Queensland" and "New Brunswick" was completely lost on them.

So, I asked God: Now what do I do? Give up? Just accept slavery and atrocities as part of Life? I can't do that!

Little by little the ability to see people in positions of wealth, power and influence seemingly immeasurably greater than my own as sad and frightened Souls began to bud in my heart. I came to be able to see that anyone who would vie for influence that desperately, beg for the attention of the public in the most outrageous ways, would steal from the indigent and make deals with any and all shady interests to get into power must be a Soul in dire straits. I began to see that the need to be recognized and influential, to be on as many people's minds as possible and to exert negative influence the lives of as many people as possible were all the behaviors of some terrible desperation. I saw that they had made deals and signed contracts that didn't allow them to back out and let the mantle fall. I saw they were trapped and caged. I began to pity them. Then, at a higher stage of awareness, I began to feel some twinges of real compassion for them. Later I felt genuine desire to help them out of the mire they were entangled in. At that point, I had passed the point of feeling pity, which is a state marred by the bitterness of feigned superiority. I could feel genuine Compassion for them. When I was able to do that, I realized something wonderful had happened – I was no longer living in reactive mode to them, as I had been for decades as a rebel. I was in fully proactive mode. I was not responding to their behavior. I was in full control of my mind and my emotions and interpreting their behavior in a state of free will, using my highest faculties. They were no longer my rulers. They were my wards and it was my duty to heal them. I understood that the captive relationship between what appears to be ruler and ruled is revealed at a higher level of moral awareness as our moral obligation to help Souls who are in desperate straits.


Friday, February 20, 2015

MEMORIES are Alive

Experiences and Memories are living beings. They are the level of Life of which the Botanical Kingdom is the expression. To be Alive is to exist in a Present, in a Now – in any Present, in any Now, no matter how constrictively or expansively one chooses to define the terms Present and Now. These statements may be counter-intuitive. Directly below this post, I have already posted the Hebrew proofs which bear these statements out as a post called
הזכרון החי

As the level of Life upon which Experiences and Memories exist is the Botanical Kingdom, it is not only permissible to conceive Life  with our closest Family members, as well as with lovers and strangers, it is necessarily the case and absolutely kosher.

Experiences and Memories are seeds which are implanted in our Consciousness and which grow to flowering and fruition in the best possible Season. Until the conditions are most supportive for the flowering of our memories, they remain in a preconscious or subconscious state. When a memory arises in our minds and becomes conscious, it is because something in that Here and Now supports the Life form that memory will take. As the conditions become more and more favorable, the memory will "pop up" in our minds more and more.

It is perfectly acceptable to say: This is not the most favorable time for the flowering and fruition of this Experience. I will allow it to become a Memory, where it will exist as a seedling until such time as the conditions are best. When the Season is right, I will allow that Experiences, which now exists as a Memory, to blossom.

 It is perfectly OK to say: This Memory was conceived as an Experience and I accept it as my Child, but I am too young myself to care for it properly. It is perfectly OK to say: This Experience was conceived in pain that I am not strong enough to handle now. I will allow this Experience to become a Memory until such time as I am strong enough to handle the pain. It is perfectly OK to say: The Experience occurred but I am too indigent experientially and/or emotionally and/or materially to allow for the fullest expression of this Memory. I will store it in the Silo of my Memory until I can care for it.

It is not OK to say: I hate the People with whom this Experience was conceived. I will not allow this Experience to exist within me as a Memory. I will burn it to death with the fury of my anger. I will dissolve it in my acerbic bitterness. I will freeze it to death by depriving it of all warmth. I will kill it with thirst by subject it to the aridity of ignoring it.

Know assuredly that the murder of Memories will express itself on the more pronounced levels of Life as the murder of Living beings that exist in bodies.

It is OK to encapsulate our painful Experiences. Some of the Memories in which they exist have sharp structures that keep them protected. So, they need to be encapsulated and stored safely in our subconscious until such time as We, or even our Descendants, can provide them with maximal conditions for growth. But let us not be cruel with our Memories.
ב"ה

הזכרון החי

חי = 18 = בהוהחיים = 628 = האדם בהוה

= דרות בהוה = עמך בהוהזרע = 277 = נזכר = כל זכר

= זכר היה יהיה = כל ברבה

= רז סוד = נהיה אור = אור לבלובזורע = 283 = פגר = זמר לו = אומר לו

= זכר היה ויהיה = נזכור = זכרונזכרונה = 288 = הזכרונ = הזורע = פרח

= אני ברכה = נוה ברכהזכרונו = 289 = פטר = העטרה

= ממטר = אפרח

= בני הבכר = בני זכר = בני ברכה

= הרכב הבנהבזכרונה = 290 = פריבזכרונו = 291 = אצר = ארצזכרון = 933 = זכר עולם = עולם בכרה

= אם עלה ברכה = זכר אם עלהזכרונות = 689 = טפם = גופםזכרונותינו = 755 = טמון = זמן הבאזכרון חי = 951 = ספר תורההזרכון החי = 961 = ספרי תורה

יום הזכרון = 1554 = 555 = הנך

=
התורה הזכרון = את ההרה ברכה אשתי
=
את הרה הזכר אשתי = את ההרה עולם הברכה
=
אשר הילדה = האשר גלוי

Tuesday, February 03, 2015

ב"ה

ללמוד תורה לשמה

מה זה תלמוד תורה לשמה? על יהודי לעדת בדיוק מהו תלמוד תורה לשמה.

בעצם ובאמת, כל יהודי כבר לומד תורה לשמה. השאלה היא: עד כמה אנו מודעים לכך ומבינים את חשיבות הדבר?

תלמוד תורה הוא ראשית כל ללמוד חומש והתנ"ך – יום יום ובכל מאדנו. שום לימודים לא באים במקום ללמד תורת משה ונ"ך. תורה משה ונ"ך הם העוגן שלנו בעולם זה.

הבה, בע"ה יתברך ללמוד מהו תלמוד תורה לשמה.

המילה 'ללמוד' כתובה בעברית נכונה בלי האות ו, כך: ללמד. כאשר אנו מתעסקים בגימטריות, זה חיוני לשמור את הכתיב הנכון כדי לא לשבש את החשבונות. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.


כאשר אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית. אם וכאשר אתכוון לערך של האות הרגילה, אכתוב את האות הרגילה, אפילו בסוף תיבה. כדי להגיע לרמות הגבוהות של גימטריות, אנו חייבים להביא את הערכים של האותיות הסופיות בחשבון.

ללמד = 104 = דק = קד  = לעד = דוד נולד

= מוליד דוד = יודע דוד = אוהב נולד = מוליד אוהב

= אוהב יודע = והאב מוליד = ודוד מול האב

עלינו לדעת כי הפרושים של המילה ללמוד הם: לדייק, להדליק את קד מנורת הנשמה והלימודים הם לעד. דע זאת! לימודיך לעד. ללמוד תורה זה להוליד את דוד – ממש, לא כאילו. דוד נולד באופן מתמיד כאשר אנו לומדים תורה לשמה.  היהודי הלומד תורה הוא הזכר המפרה את הנקבה של היקום. הוא המוליד והנולד! הבינו זאת! תולידו באהבה ובמודעות! תהיו אבות טובים! כל הבריאה תלויה בכוונות לבך כשאתה לומד תורה. תלמוד תורה הוא ההולדה של העולם.

כמו כן:

ללמד = 104 = עולם שמחה בלבי

= 1103 = 104 = ילד עולם שמחה

= עולם שמחה לדודפירוש ללמוד תורה לשמה הוא לברוא ולגלות עולם שמחה לבננו – לדוד, שהוא כל ילד.

תורה = 611 = אתה גבר = את הרה = את עצמי

התורה, רבותי, היא העצמי של האומה. הוא מה שאנו באמת. ועלינו להכיר את עצמנו, לדעת את עמקי יופיינו. לכן, אנו לומדים תורה.

התורה =616 = יום = דורות = יותר

= שישו = שושי

כשאנו לומדים תורה אנו בוראים את היום ואת  הדורות הבאים. הבה נעשה זאת בששון!

ללמד תורה = 715 = הקים = הקדום

= ללמד את עצמי

= את עצמי לעד

= תורה עולם שמחה בלבי

= 1714 = 714 = קרן עולם הבא

= עלץ עולם הבא
= עלץ דין
= עלץ שחרור

= מוליד דוד את עצמי

= יודע דוד את עצמי

= נולד דוד את עצמי
= יודע אוהב את עצמי


אנא, תסתכלו עמוק בחילופים הנ"ל ותראו את האמת אודות דוד המלך. ועלינו לדעת כי זה חשוב אד מאד לאהוב את עצמנו לאהבה בריאה. אנו לומדים לאהוב את עצמנו באופן טהור ונדיב רק מתלמוד תורה לשמה. רק כשאנו אוהבים את עצמנו בטהרה אנו יכולים לעשות את מצוות עשה: ואהבת לרעך כמוך.

לשמה = 375 = שלמה = למשה

= יהיה משה = הספר יהיה

= עשה = מה שיהיה

משה = 345 = הספר

= ילדים לומדים = 1344 = 345


כאשר אנו לומדים תורה לשמה, אנו בונים את מקדש שלמה (דהיינו, מה שיהיה). ממילא אנחנו עושים זאת – אם ביודעין אם לא ביודעין. עלינו לדעת כי אנו בונים את  העולם ולדעת זאת במלוא הכוונה – כוונה טהורה מלאה אהבה ורצון טוב לכל הבריאה.

הבונה את מקדש שלמה (מה שיהיה) ביודעין הוא נביא.

בונה = 63 = נביא = הכל בו

הבונה את מקדש שלמה ביודעין היא אם כל חי.

הבונה = 68 = נביאה = כל חי = כל בהוה

כן, בנות ישראל חייבות ללמוד תורה!

וַיֹּאמֶר לוֹ מֹשֶׁה, הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי; וּמִי יִתֵּן כָּל-עַם יְהוָה, נְבִיאִים--כִּי-יִתֵּן יְהוָה אֶת-רוּחוֹ, עֲלֵיהֶם
.-

במדבר א"י: כ"ט


המבקשים לעכב את הגאולה יודעים כי הם יכולים לעשות זאת אך ורק אם הם מסיחים את דעתם התלמידים בישיבות. הם מובילים אותם בדרכים לא נכונות וכל היקום מעוות כתוצאה. כל המציאות מבולבלת כשלבבות התלמידים מבולבלים. לצערי, יש ראשי ישיבה העובדים עבור אינטרסים הלא מבקשים את טובת היהודים והבריאה. יש לברוח מרב הלא דורש מתלמידיו ללמוד תנ"ך בכל מאודם יום יום. או הוא אינו מודע לחשיבות הדבר, ולכן הוא לא ראוי ללמד, או יש לו איזה אינטרס לא טהור. בכל מקרה – ברחו ממנו – ומהר! רב אמתי בעל לב טהור ונבון מעודד את תלמידיו ללמוד תנ"ך יום-יום ובמלוא המרץ!כל יהודי המבקש ללמוד לאהוב בכל מאודו, להיות נאמן ומהימן לעם הויה, ולשמוח ולשמח מקבל סיוע וחיזוקים משמים מיד.

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לִיהוֹשֻׁעַ, וַיֹּאמֶר אֵלָיו לְעֵינֵי כָל-יִשְׂרָאֵל חֲזַק וֶאֱמָץ--כִּי אַתָּה תָּבוֹא אֶת-הָעָם הַזֶּה, אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם; וְאַתָּה, תַּנְחִילֶנָּה אוֹתָם
.


משה ליהושע = ישועה שלמה

רק עלינו לחזור אל לבבותינו כפי שהם היו בילדותנו! הגאולה היא להיות יהודי בעל שכל של זקן ולב של ילד ! ואז נחיה בגוף מתאים לחיי הנצח.

Thursday, June 26, 2014

צפת

אתמול הבנתי למה אני גרה בצפת ולמה, למרות כל הקיטורים שלי, לא עזבתי.
צפת היא העיר הכי קדושה מס' 2 בארץ. כל אלה שמאד כמהים לקדושת ירושלים אבל אינם יכולים להרשות לעצמם כלכלית לחיות בה, באים לצפת.  הווי אומר, כל אלה שלא ישתעבדו לכסף, אפילו לא עבור קדושה ואפילו לא בשביל הזכות לחיות בירושלים באים לצפת לגור כאן.
וזאת אומרת, צפת היא השכונה הצפונית הכי הכי צדיקה של ירושלים.


דורין אלן בל-דותן, צפת

Sunday, December 09, 2012

Every Problem in Israel in a Nutshell

I'm going to boil down all of the problems in Israel to the main point. All the details derive from this main point.

The wealthiest, most powerful and soi-disant "royal" families like von Liechtenstein, Orsini-Rosenberg, Massimo, Borgese (Borgia), Chigi, Aldobrandini,  and the other families intermarried with them know that their "royalty" is utterly fake and was gotten as a result of brutality and intrigue.

They are obsessed with the House of David (Beit David), because they know that the House of David is the one true Monarchy. They live in terror of Beit David rising again and do everything to oppress the Jews' moral-spirituality so that Beit David won't rise again.

Over history, they have tied up the financial world such that one cannot make money without their control. They are in control of the billionaires that we hear about in the news. A number of Jews thought it prudent to intermarry with them, like David Rene de Rothschild, who is married to "Princess" Olimpia Aldobrandini. They did so on the rationale that it would be best for the Jews if some of us were in control of that money. That was a mistake. 

The heads of major Jewish corporations and the Israeli gov't are in league with this Eurotrash that pretends to royalty.

All the rest is commentary.

This video will show some photos of one of the villas of the House of Aldobrandini. Note the pagan statues and black decor. These are among the families that produce the Popes - our worst enemies.
These are the pagan low lives living the high life whose ass Netanyahu licks.Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat

DoreenDotan@gmail.com

Thursday, December 06, 2012

SKY OVER TZFAT, ISRAEL

One of the reasons that living in Tzfat is worthwhile.

This is a video of photos that I took of the sky over Tzfat, Israel during a period of a couple of years at different times of the day. I took most of the photos from my living room window, which faces Mt. Meron and the Sea of Galilee.

Tzfat is the highest point in Israel and is as pollution-free as a town can be. So, the views of the sky are really spectacular. I most especially love when the clouds are lower than the top of the mountain.


Enjoy!Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel