Tuesday, September 02, 2008

אזהרה: סכנה מיידית באוטובוסים הציבוריים

יותר ויותר בעלי חברות האוטובוסים דורשים כי כל האנשים, הזכאים להנחות בדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית על סמך קבלת סיוע ממשלתי, יוציאו כרטיסי זיהוי ממוחשבים חדשים נושאי תמונתם. עובדי-החברות מצלמים את הזכאים. דהיינו, יש לחברות אלה העתקים של כל הצילומים של כל האזרחים שצילמו והם כולם אזרחים המקבלים תמיכות למיניהן מהמדינה.
כעת מאלצים גם את תלמידי בתי הספר להשיג כרטיסים כאלה כדי לקבל הנחה בדמי הנסיעה.
בכל פעם בה ייכנס אדם לאוטובוס, יועברו פרטיו האישיים, תמונתו והזמן המדויק בו עלה לאוטובוס – אל מסד נתונים ממוחשב.
לכאורה – מה רע?
הסכנה כפולה כשמדובר בחברת אוטובוסים בבעלות ערבים. אפילו אם הם עצמם הערביים הידידותיים ביותר בעולם – מסוכן מאד, מאד להרשות להם להחזיק מאגר נתונים כזה. ערבים אויבים ילחצו עליהם להעביר להם את מאגר המידע. מאגר נתונים זה חשוף לפורצים ול"האקרים" ואז כל אוצר המידע אודות נסיעותינו: מי, מתי, לאן; כל התמונות של הילדים המוסעים, שעות העומס ונוכחות מבוגרים; כל תיאורי קווי הנסיעה וכו' וכו' – יהיו בידיים מאד בלתי אחראיות.
אני מאמינה כי כל זה נעשה בגיבוי ממשלתי במדינה כולה. כרגיל, אנחנו מרגישים חובה להעתיק מ"ידידינו" האמריקנים כל דבר, ביחוד אם הוא מזיק. ברור כי לשרי הממשלה, שכבר שכחו מזמן איך נראה תוכו של אוטובוס, לא יהיו נקיפות מצפון אם המידע הנ"ל יאפשר פיגועים נקודתיים, דהיינו: אם יעיפו אוטובוס שלם באוויר כי נמצא בו מישהו שהגיע זמן חיסולו. הם מביאים על כלל נוסעי האוטובוסים סכנה גדולה מכל מה שידענו. כך מזמינים אסון.

אנא – אל תוציאו כרטיסים אלה! מחיר חייכם גדול לאין ערוך מאותה הנחה.

אני עומדת לפנות אל גורמים שונים בממשלה בעניין זה ולהפיץ הזהרות לפורומים של ישראלים ויהודים בחו"ל בכל האינטרנט. כמו כן התקשרתי אל חברות שונות של נהגי מוניות בעירי וביקשתי מהם להפעיל יותר מוניות שירות.

נא להפיץ אזהרה זאת בין כולם.


דורין אלן בל-דותן, צפת
WARNING:
IMMEDIATE DANGER ON PUBLIC BUSES

The Netiv Express bus company is requiring that all people who, because they receive various governmental subsidies receive a discount on public transportation, to take out a new computerized identity card with photos that they take of the passengers on the cards.

School children are now being forced to get these cards too in order to get their discount cards.

Every time you get onto the bus your personal information, photo, and exactly when you got on the bus will be transferred to a computerized database.

Even if Netiv Express are the friendliest Arabs in the world; it is
DANGEROUS, DANGEROUS, DANGEROUS
to allow them to have such a database. That database can easily be cracked and hacked and then a wealth of information about who is travelling, exactly which children photos and all, on exactly which bus lines and the exact time they get on the bus will be available to any and all interest.

I believe this is being done with the backing of the government all over the country. They are putting *all* people who ride on buses in more jeapordy than ever before. This is courting disaster.

PLEASE do not take out that card. Your lives are worth more than that discount.

I have been in touch with the newspapers and will be in touch with various goverment offices about this.

I have also been in touch with the cab companies in the town and asked them to make more sherut cabs available.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

DoreenDotan@gmail.com

Monday, September 01, 2008

HEBREW: True Prophetic KABBALAH Pt. 7

This is the 7th installment in the series.

The similarity between true Jewish Kabbalah and Sufi is unmistakable. Indeed, the Mekubbalim and the Sufis learned together in my home town of Tzfat for hundreds of years - before the Rothschild-controlled British came and fomented discord.

In response to the tsunami of pseudo-Kabbalah sites and videos on the net, I've made this video in order to sort out the wheat from the chaff.

I also discuss sources of true Kabbalah.

http://video.google.com/videoplay?docid=7935515654938475633

Please see the whole series.

D2