Thursday, June 28, 2012

ב"ה

להיות יהודי

חלופים קשורים לסרטון:

ד = 4 = 1003 = א + ג =  שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב  = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
= חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה

להיות יהודי from Doreen Dotan on Vimeo.


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, June 24, 2012

מחילת חובות


מחילת חובות from Doreen Dotan on Vimeo.


דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Saturday, June 23, 2012

ב"ה

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש

כשאנו, היהודים, הוגים בתורה, אנו קובעים את צורות הבריאה

כל העולם הכלכלי מעוות בגלל פרוזבול

התקנה הייתה טעות קטגורית והיא עלתה לנו ביוקר

עלינו ללחוץ על הרבנים לבטל פרוזבול בפרהסיה

יש טעות בסרטון. הייתי צריכה לאומר כורעים ברך


לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש from Doreen Dotan on Vimeo.


דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Thursday, June 21, 2012

UN REPORT DETAILS ISRAELI 
GOV'T CRIMES AGAINST CHILDREN

In this unprecedentedly scathing Report, the UN tell all the truth about the Israeli governments atrocities against children and their families.

Scroll down on this page:

http://tinyurl.com/c4fh4ag

The Report in English is right below the Hebrew intro.
Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Monday, June 18, 2012אפלטון, שייקספיר, הנשיא מדיסון וגרינג 
מסבירים למה ומדוע ממשלות ישראל ואיראן 
מצחצחות חרבות זו מול זו

"הרודן תמיד בוחש בקלחת איזו מלחמה, כדי שהעם ידרשו להם מנהיג."אפלטון
 
"תהא זאת דרכך במלכות להעסיק את בעלי פעילות-מוח יתירה במריבות עם נוכרים." 
וויליאם שייקספיר,  המלך ליר

"בעת מלחמה למעשה, נתון לשקול דעתו של ראש הרשות המבצעת כוח רב. לחשש קבוע מפני מלחמה יש נטייה דומה להגדיל את הראש יחסית לגוף. הצבת כוח צבאי בעל מפקדה מוגדלת לא תשמור על החירות לאורך זמן. האמצעים להתגוננות מפני סכנה חיצונית לא יתישבו עם החירות לעורך זמן. כלל נקוט בידי הרומאים היה חרחור מלחמה כאשר חששו ממרידה. בכל רחבי אירופה, הצבאות שהוחזקו שם, כביכול לצורכי בטחון, שעבדו את בני העמים." –
 הנשיא ג'יימס מדיסון 
"מכל אויביה של חירות הצבור יש, כנראה, לחשוש ביותר מפני המלחמה, כי היא כוללת את הזרעים של כל האחרים ומפתחת אותם. מלחמה היא הורתם של הצבאות; מכאן לחובות ומיסים; וצבאות, חובות ומיסים הם המכשירים הידועים להבאת הרוב תחת ממשלתם של מעטים. במלחמה מורחבות גם סמכויותיו של ראש הרשות המבצעת; השפעתה מנטרלת פקידים ונכבדים ומכפילה משכורות; וכל האמצעים לפיתוי השכל מוספים על אלה המדכאים את כוחות העם... [יש גם] אי-שיויון בשלל ובהזדמנויות למעשי מרמה הקשורים למצב המלחמה וגם... השחתת המידות והמוסר... אין עם שיוכל לשמר את חירותו תוך כדי מלחמה מתמשכת..." – 
הנשיא ג'יימס מדיסון,  האויב הנורא ביותר של החירות, אוגוסט 1793
"אני מאמין כי יש יותר מצבים של פגיעה בחירות העם ע"י פלישה הדרגתית ושקטה של בעלי שררה מאשר בעושק אלים ופתאומי..." – 
הנשיא ג'יימס מדיסון בנאום בועידת וירג'יניה (16 ביוני, 1788) 

"האנשים, כמובן, אינם רוצים במלחמה. אבל בסופו של דבר המנהיגים מכתיבים את מדיניות המדינה ותמיד קל מאד לגרור את העם – בין אם במשטר דמוקרטי או פשיסטי, בהנהגת בית נבחרים או ברודנות קומוניסטית. העם משמיע קול או לא, אך תמיד הוא ימלא את מצוות המנהיגים. זה קל: כל שעליך לעשות הוא להודיע להם כי הם מותקפים, להוקיע את רודפי השלום כבוגדים במולדת וחושפים את המדינה לסכנה רבה יותר." – הרמן גרינג במשפטי נירנברג
Thursday, June 14, 2012

Exercises for a Military Take-Over of Israel?

It is possible that the military may have instructed the Municipal workers of Tzfat to blow out of here during the war with Lebanon so that they could have the experience of a battalion running the town.

That possibility makes more sense now that I see how this town is turning into a gulag, that all kinds of military brass are coming here and that Israel is sword rattling with Iran.

I read that Ehud Olmert is taking part in discussions about war with Iran. I didn't think he was out of jail. A very possible reason that he would be involved in those negotiations is to contribute what they learned from the Lebanon war.

That may have been a preparedness exercise for a military take-over they planned in the future. That future may be now.

The war with Lebanon may have been a preparedness exercise for military take over.Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Wednesday, June 06, 2012


ב"ה

הורדוס והסנהדרין
 ערך הורדוס – בויקיפקדיה
http://tinyurl.com/d85aakc

תחילה חשב הורדוס לכבוש את ירושלים עם הכוח הצבאי שעמד לרשותו אולם אביו ואחיו הניאו אותו מתוכנית זאת והורדוס הופיע למשפט כשהוא לבוש בגדי ארגמן וחגור בחרב, ועמו שומרי ראש שנועדו להטיל פחד על חברי הסנדרין והורקנוס. תחילה היה נראה שהורדוס יצא זכאי ממשפטו אך בעקבות נאום חוצב להבות של שמאי (ויש אומרים שמעיה) נטה הסנהדרין לחייבו בדין. הורקנוס השני, אשר ראה כי הורדוס נתון בסכנה, דחה את המשך המשפט למחרת היום ומכיוון שחשש מזעמו של נציב סוריה שהיה מטיבו של הורדוס יעץ לו להימלט מן העיר. הורדוס נמלט בלילה לדמשק, שם מינו אותו הרומאים לסטרטגוס על קוילה-סוריה (לא ברורים סמכויותיו ושטח שלטונו של הורדוס כתוצאה מהמינוי)...

לסנהדרין, המועצה הגבוהה של העם, הוכנסו גם זרים נוכרים ממקורבי הורדוס, וכך סמכויות החקיקה הדתית שלה הוטלו בספק.

עם כל זאת היו שנות מלוכתו של הורדוס שנים של שגשוג תרבותי ודתי. בתי מדרשיהם של שמאי והלל הזקן פעלו בתקופתו, והניחו את היסודות לפעולת הבאים אחריהם. נשיאותו של הלל הזקן על הסנהדרין היה שיאו של שגשוג זה. הילל הניח את הבסיס עליו נכתבו לאחר מכן המשנה והתלמוד, כאשר קבע את המידות לפיהן נדרשת התורה, וקבע את מסורת החקירה והדרישה ממנה התפתח הפלפול התלמודי המאוחר יותר. כן קבע תקנה חשובה, היא הפרוזבול, אשר איפשרה את התאמת חוקי התורה לצרכים המסחריים של ימי הורדוס, אשר לא התאימו עוד לחוקי התורה שקבעו שמיטת חובות אחת לשבע שנים. הורדוס אפשר את השגשוג הדתי, ואף ידע למנוע חיכוכים בין-דתיים עם הרומים ועם זרים אחרים. חיכוכים כאלה הפכו נפוצים לאחר מותו, עם מינוי נציבים רומים על יהודה.
יש בהחלט טעם לבדוק את כל ההחלטות של הסנהדרין מתקופת הלל ואילך

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com


Friday, June 01, 2012

סגרו את חשבון פייסבוק שלי

קבלתי הודעה מפייסבוק שסגרו את החשבון שלי, כנראה בעקבות הפרסום שלי בעיתון חדש בגליל "צפת: בירת הבריונות"
המופרסם ביום 1.6.12 בעמ' 54 

האם עדין אפשרי לראות את מה שכתבתי אודות גבי אשכנזי – שהוא יו"ר החדש של קרן רשי?
רמטכ"ל שעזב תחת ענן חקירה משקם ילדים???

תראה את הפרופיל בפייסבוק
Ilan Shohat

קרן רשי גם אחד הגורמים הבונה את בית הספר לרפואה בצפת – יחד עם חיים גליק – גונדר ראשי של שב"ס שעבר


לאחרונה קבלתי איומים מראש עירית צפת, אילן שוחט לאשפז אותי

שבת שלום
דורין אלן בל-דותן, צפת