Thursday, June 26, 2014

צפת

אתמול הבנתי למה אני גרה בצפת ולמה, למרות כל הקיטורים שלי, לא עזבתי.
צפת היא העיר הכי קדושה מס' 2 בארץ. כל אלה שמאד כמהים לקדושת ירושלים אבל אינם יכולים להרשות לעצמם כלכלית לחיות בה, באים לצפת.  הווי אומר, כל אלה שלא ישתעבדו לכסף, אפילו לא עבור קדושה ואפילו לא בשביל הזכות לחיות בירושלים באים לצפת לגור כאן.
וזאת אומרת, צפת היא השכונה הצפונית הכי הכי צדיקה של ירושלים.


דורין אלן בל-דותן, צפת