Sunday, July 15, 2012

ב"ה

אני כותבת זאת כאן כי במשך 500 שנה צפת היא בירת הפסאודו-קבלה והדברים חייבים להאמר


לא יהיה שום תקון עולם עד שהדברים האלה יטופלו


אתמול יהודי יקר הצית עת עצמו מרוב ייאוש!


האמת הנוראית היא: יש שתי בעיות עקריות בעולם. אחת היא העדר רחמים. השניה היא שיטות כלכליות מעוותות לגמרי.


יש שתי בעיות עקריות ביהדות. אחת - נשים, בעלות רחמים של בשר, של ממש - אינן חלק ממערכת פסיקות הלכות והרוב העצום של רבנים מקבלים "היתר פרוזבול".


אם אתם לא רואים שהבעיות בעולם נובעות מהבעיות ביהדות אינכם ערים די הצורך להיות רבנים או להקרא תלמידי חכמים. אם אינכם יודעים כי תלמוד תורה הוא היוצר של כל צורות העולם, אין לכם הערנות להיות פוסקים


רבנים! האם אתם מתכוונים לתקן את העוולות שאתם גורמים?

האין בכם שום שמץ של רחמנות -  ברוחניות לכל הפחות אם לא רחמים בבשרכם? האינכם רואים את מה שאתם עושים לבריות?

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Wednesday, July 11, 2012

ב"ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

?האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד

?האם הם יודעים מה הם דורשים

דורשים מלכות דוד from Doreen Dotan on Vimeo.


דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Sunday, July 08, 2012

ב"ה

גיוס החרדים

החרדים נקראים להתגייס
אין מנוס מהצו
אבל יש שתי אפשרויות: שהם יבחרו לשמור שמטה כדת וכדין ואז יתגייסו לצבא ה' או שיבחרו להמשיך לשמור פרוזבול ואז יתגייסו לצה"ל וליתר עולם העסקים המלוכלכים

במקביל, לוחצים על החרדים לצאת לעבודה. הם יכולים להשתעבד לעולם העסקים המושחת והמלוכלך או הם יכולים להקים שותפויות שיספקו אוכל בריא וטהור ומוצרים בעלי ערך חברתי

הבחירה חופשית לחלוטין - והיא כולה שלכם


גיוס החרדים by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com