Monday, September 19, 2011

תוכנית יוניליוור בישראל: 
צפת ברמת סודאן, י-ם ברמת צפת
יוניליוור שוקלת למקד את המטה הראשי שלה בארץ בצפת

ההתדרדרות הדרסטית של איכות החיים בצפת היא החנת השטח. המשתמשים בראש העיר לרמוס את כל הערך והכבוד העצמיים של תושבי העיר כדי להכין אותנו לחיים של עבדים המוכנים לקבל את תנאי העבודה של עובדים במקומות כמו קוסטה ריקה ופקיסטאן וסודאן וזמביה, בהן ליוניליוור יש גם ממפעלים

תסתכלו על צפת היום. מחר הישובים שלכם ייראו כך אם נניח ליוניליוור לשעבד אותנו

יוניליוור מתכוונת לכבוש את הארץ כלכלית

לא רק שנשעבד לה - היא תהרוס את כל הערכים והחזון והמוסר היהודי

זאת קריאה לכל ישראלי לסרב לעבוד אצל יוניליוור ולהחרים את מוצרי יוניליוור


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, September 12, 2011

מהפכה - REVOLUTION IN ISRAEL