Tuesday, March 08, 2011

מרד נגד דריסת כבוד וזכויות טבעיות של האדם

http://www.youtube.com/watch?v=QTfUnJZY2eA

כאשר רודנות נעשית חוקית, המרדנות נעשית חובה

הגעתי לקו האדם שלי היום

בפעם הראשונה, לחדש את הנחת הארנונה, חברת מלגם בצפת דרשה מסמך המראה את כל היסטוריה של העבודה שלי

אין שום סיבה להמציא את הממסמך האישי ביותר להוכיח את זכותי להחנח, כנכה של 60% ואישתו של גמלאי

החדירה לפרטיות הולכת וגוברת וכל בקשה ההיתה תרוץ לויתור על פרטיות

הממשלה חיבבת לדעת כי הם לא יכולים להפחיד אותנו באונש מעצר אם לא נכנע לרודנות ושחיתות

אינני מפחדת ללכת לכלא

די!
אני בן אדם!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com