Wednesday, November 03, 2010

המצלמות בכל עבר בצפת *גם* נראות כך

לימדו אותנו כי רק המתקנים הלבנים מצלמות

האמת היא שיש כמה צורות של מצלמות נראות או בלתי נראות והם בכל עבר בעיר

זה מובן שמצלמות יהיו בתחנה המרכזית

אך הן נמצאות בכל עבר בצפת